ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 

Особлива інформація на 09.12.2013

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено чи звільнено)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоГолова правлiнняДiброва Iгор МихайловичВВ, 093608, 29.10.1997, Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй обл.0
Зміст інформації:
Голову правлiння Дiброву Iгоря Михайловича (паспорт: серiя ВВ номер 093608 виданий Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 29.10.1997) звiльнено 04.12.2013 згiдно рiшення спiльного засiдання наглядової ради i правлiння ПАТ "Донрибкомбiнат" (Протокол № 13 вiд 04.12.2013). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На цiй посадi перебував з 26.04.2013 р.
д/нЗвільненоЧлен правлiнняСтовбинський Вiктор IвановичСВ, 213328, 27.04.2000, Запорiзьким РВ УМВС України у Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Члена правлiння Стовбинського Вiктора Iвановича (паспорт: серiя СВ номер 213328 виданий Запорiзьким РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 27.04.2000) звiльнено 04.12.2013 згiдно рiшення спiльного засiдання наглядової ради i правлiння ПАТ "Донрибкомбiнат" (Протокол № 13 вiд 04.12.2013). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На цiй посадi перебував з 26.04.2013 р.
д/нПризначеноВиконуючий обов'язки голови правлiнняСтовбинський Вiктор IвановичСВ, 213328, 27.04.2000, Запорiзьким РВ УМВС України у Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Виконуючого обов'язки голови правлiння Стовбинського Вiктора Iвановича (паспорт: серiя СВ номер 213328 виданий Запорiзьким РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 27.04.2000) призначено 04.12.2013 згiдно рiшення спiльного засiдання наглядової ради i правлiння ПАТ "Донрибкомбiнат" (Протокол № 13 вiд 04.12.2013). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено виконуючим обов'язки Голови правлiння ПАТ "Донрибкомбiнат" до затвердження зборами акцiонерiв. Попереднi посади : Заступник Голови Правлiння з виробництва (2008-2009), виконуючий обов`язки Голови Правлiння (2009), Голова Правлiння (2009-2012), член правлiння (2013).
д/нПризначеноЗаступник голови правлiнняДiброва Iгор МихайловичВВ, 093608, 29.10.1997, Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй обл.0
Зміст інформації:
Заступника голови правлiння Дiброву Iгоря Михайловича (паспорт: серiя ВВ номер 093608 виданий Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 29.10.1997) призначено 04.12.2013 згiдно рiшення спiльного засiдання наглядової ради i правлiння ПАТ "Донрибкомбiнат" (Протокол № 13 вiд 04.12.2013). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на невизначений термiн до чергового переобрання. Попереднi посади: Начальник вiддiлу охорони матерiальних цiнностей (2008-2009), начальник служби безпеки (2009-2012), заступник Голови Правлiння з виробництва (2012), начальник служби безпеки (2012), голова правiлння (2013) .
д/нЗвільненоЗаступник голови правлiнняВоробйов Микола ВолодимировичМО, 010952, 05.06.1995, Новотроїцьким РВ УМВС України в Херсонськiй обл0
Зміст інформації:
Заступника голови правлiння Воробйова Миколу Володимировича (паспорт: серiя МО номер 010952 виданий Новотроїцьким РВ УМВС України в Херсонськiй обл 05.06.1995) звiльнено04.12.2013 згiдно рiшення спiльного засiдання наглядової ради i правлiння ПАТ "Донрибкомбiнат" (Протокол № 13 вiд 04.12.2013). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На цiй посадi перебував з 26.04.2013 р.
д/нПризначеноЧлен правлiнняВоробйов Микола ВолодимировичМО, 010952, 05.06.1995, Новотроїцьким РВ УМВС України в Херсонськiй обл0
Зміст інформації:
Члена правлiння Воробйова Миколу Володимировича (паспорт: серiя МО номер 010952 виданий Новотроїцьким РВ УМВС України в Херсонськiй обл 05.06.1995) призначено 04.12.2013 згiдно рiшення спiльного засiдання наглядової ради i правлiння ПАТ "Донрибкомбiнат" (Протокол № 13 вiд 04.12.2013). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на невизначений термiн до чергового переобрання. Попереднi посади: Заступник Голови Правлiння з виробництва (2009-2010), директор рибгоспу "Краснолиманський" (2010-2011), заст. Голови Правлiння з виробництва (2011-2012), головний рибовод (2012), заст. Голови Правлiння з виробництва (2012 -2013).

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )