ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 

Особлива інформація на 15.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоВиконуючий обов'язки Голови правлiнняСтовбинський Вiктор IвановичСВ, 213328, 27.04.2000, Запорiзьким РВ УМВС України у Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Виконуючого обов'язки голови правлiння Стовбинського Вiктора Iвановича (паспорт: серiя СВ номер 213328 виданий Запорiзьким РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 27.04.2000) звiльнено 10.04.2014 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 04.12.2013 р. Рiшення прийнято Наглядово радою та правлiнням Товариства.
д/нПризначеноГолова правлiнняДiброва Iгор МихайловичВВ, 093608, 29.10.1997, Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй обл.0
Зміст інформації:
Голову правлiння Дiброву Iгор Михайлович (паспорт: серiя ВВ номер 093608 виданий Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 29.10.1997) призначено 10.04.2014 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - голова правлiння, заступник голови правлiння. Рiшення прийнято Наглядово радою та правлiнням Товариства.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.