ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Донрибкомбiнат"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Донрибкомбiнат"
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 84173
3.1.5. Область, район Донецька область, Слов'янський
3.1.6. Населений пункт селище Мирне
3.1.7. Вулиця, будинок немає

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва АОО 691080
3.2.2. Дата державної реєстрації 22.01.1999
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Слов'янська районна державна адмiнiстрацiя Донецької областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 43193360
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 43193360

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя "ОПТБанк" м. Донецьк
3.3.2. МФО банку 335775
3.3.3. Поточний рахунок 26005201322837
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку д/н
3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
03.12  ПРIСНОВОДНЕ РИБАЛЬСТВО 
01.11  ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРIМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР I НАСIННЯ ОЛIЙНИХ КУЛЬТУР 
03.22  ПРIСНОВОДНЕ РИБНИЦТВО (АКВАКУЛЬТУРА) 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента