ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1 2 3
04.07.201304.07.2013Бiлик Анна Сергiївна
Опис:
Бiлик Анна Сергiївна призначена на посаду корпоративного секретаря ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" 04.07.2013 року. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Змiн протягом року не вiдбувалось.