ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 27.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 5668 X X
у тому числі:
Довгостроковий кредит ПАТ "КСГ Банк" згiдно договору № 03 вiд 17.03.2006 року17.03.200631452224.10.2024
Довгостроковий кредит Банку "AQUATEX LIMITED"31.12.200325231331.12.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
030.12.18990030.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
030.12.18990030.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
030.12.18990030.12.1899
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
030.12.18990030.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
030.12.18990X30.12.1899
Податкові зобов'язання X 8057 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 74538 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 82595 X X
Опис Товариство користується кредитами банкiв.